english german arabic turkish

ABD Belgeleri ile Türk - Ermeni İlişkileri

Oya Pardak: Sn. Ahmet Gürel, uzun yıllardır yabancı belgelerle “Türk - Ermeni İlişkileri” çalışmasını yapıyorsunuz. Bu konuda okuyucularımıza bilgi verir misiniz? Ahmet Gürel:   2000 Yılından İtibaren, “Türk - Ermeni İlişkileri”...

29 Nisan 2021, 20:00 Oya Pardak
ABD Belgeleri ile Türk - Ermeni İlişkileri

Oya Pardak: Sn. Ahmet Gürel, uzun yıllardır yabancı belgelerle “Türk - Ermeni İlişkileri” çalışmasını yapıyorsunuz. Bu konuda okuyucularımıza bilgi verir misiniz?

Ahmet Gürel:   2000 Yılından İtibaren, “Türk - Ermeni İlişkileri” konusunda yabancı belgeler biriktirmeye başladım. Neden yabancı belge diye sorarsanız, bizim arşivlere 1921’den 2000 yılına kadar 3.000’den fazla yabancı bilim adamları çalışma yapmış ama sonuç ortada, bizim belgelerin doğruluğuna rağmen konu açıklığa kavuşmamış, günümüze kadar da süre gelmiştir. 24 Nisan 2005 tarihinde yabancı belgelere dayalı “Sözde Ermeni Soykırımının Gerçek Yüzü” adlı ilk kitabım; Ödemiş Atatürkçü Düşünce Derneği’nce yayınlanmıştır. 24 Haziran 2006 günü ise, 2. kitabım olan “Yabancı Kaynaklarda Türk-Ermeni İlişkileri” (1071–2006) basılmıştır. Ermeni temalı 3. kitabım “Türk Ermeni İlişkileri (Yabancı Belgeler Işığında) Dünü ve Bugünü”, 3 Şubat 2009 günü yayınlanmıştır. Bu kitapta; 524’ü yabancı olmak üzere toplam 618 belgeye yer verilmiştir. 2015 yılında ise, Yabancı Belgeler Işığında Türk Ermeni İlişkileri’ adlı 4. Kitabım çıkmıştır. 
2015 yılında, 25 konferans vererek, görevimi yaptım. Bu arada yarım saatlik bir belgeselde ortaya çıktı.

Oya Pardak: Sn. Gürel, 525 yabancı belge ile kitap yazdınız. Her yıl, ABD başkanından; “Soykırım yoktur ya da vardır” cümlesini bekliyoruz. Soykırım yapıldığı tarihlerde, ABD devlet adamları ve askerlerinin Ermenilere tavrı neydi?

Ahmet Gürel: 1915 Ermeni sorunu, son yıllarda uluslararası platformda yer alan çok önemli bir konu hale gelirken, konu tarihsel mecrasından çıkarılarak, siyasallaştırılmıştır. Gerçekten de 24 ihinde ne oldu? Neden, “soykırım” kavramını öne çıkarıldı? Bu konuyu özetlersek; Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı’na katılınca, Ermenilerin bağımsız devlet kurma yolunda ki özlemleri tekrar uyanmıştır. Türk Ordularının, Rus, İngiliz, Fransız orduları karşısında hiç tutunamayacağı ve savaş sonucunun kısa sürede yok edileceği İtilaf devletleri tarafından hesap edilmiştir. 
10 Ocak 1915 tarihinde, Türk Ordusu, Ruslar önünde Sarıkamış bozgununu yaşarken, ertesi ay, İtilaf Devletleri Çanakkale’yi aşarak kolayca İstanbul’a ulaşacaklarını planlamışlardır. Ama planlanan hesap tutmaz ve Çanakkale aşılamaz. Osmanlı Devleti bir ölüm kalım mücadelesi verirken, kendi vatandaşları olan Ermenilerin bu davranışları, savaşın başarılması için engel oluşturduğu gözlenmiştir. Ermenilerin savaş cepheleri etkileyebilecek bölgelerden çıkarılarak, o günlerde Osmanlı bölgesi içerisinde olan Irak ve Suriye’nin içlerine yerleştirilmelerine karar verilmiştir. 24 Nisan 1915 tarihinde, Osmanlı Hükümeti’nce 2345 Ermeni liderini ve ihtilalcisini Anadolu’da olaylara karıştıkları nedeniyle tutuklanmıştır. İşte, Ermeni diasporası, Her 24 Nisan geldiğinde; “Türkler, Ermeni Soykırımı” yaptılar, diye ayağa kalkarlar.

Oya Pardak: Sn. Gürel, Tehcirin neden yapıldığını bize anlattınız, konuya yansız olarak bakan yabancı tarihçilerin belgelerinizden bize anlatır mısınız?

  
Ahmet Gürel:
ABD’nin, 1915-1921 yılları arasında, ABD kaynaklarına bir göz atalım, hafızaları yoklayalım. 8 Haziran 1915 tarihinde, Amerika’da yayınlanan Ermeni ‘Arzk’ gazetesine ABD Başkanı Roosevelt’in yaptığı açıklama şöyledir: 
“...Ben, bağımsız bir Ermenistan görmek isteğindeyim. Amerika’daki vatandaşlarınıza söyleyin, Ermeniler hürriyeti başkalarından beklemesinler. Hürriyetlerini kendi kendilerine elde edeceklerdir. Ermenilerin silah kullanma eğitimiyle uğraşmalarını öneriniz.”
‘NewYork Herald’ gazetesinin Anadolu’ya gönderdiği özel muhabir George H. Hepwort, bölgede yaptığı inceleme gezisi sonunda, 40 sayfalık rapor hazırlamıştır. Raporda şu ifadelere yer vermiştir:
“Amerikan kamuoyunun genel görüşü ki, daha önceleri bu görüşü ben de paylaşıyordum; Türklerin, sebepsiz ve kışkırtma söz konusu değilken hareket ettikleri şeklindedir. Şimdi inanıyorum ki, Türkler Ermenilerin yaptıkları şekilde davransalardı, yeryüzünde bir tek Ermeni bırakmazlardı.”

Oya Pardak: Sn. Gürel, Ermenilerin, “Mandaterlik” talebini yerinde inceleyen ve Sivas’da Temsilciler Meclisi Başkanı Mustafa Kemal ile tanışan General James Harbord arasında neler yaşandı, anlatır mısınız?

Ahmet Gürel:General James Harbord, Ermenilerin “Manda”  talebini yerinde incelemek için iki ayrı heyet ile Tiflis’e kadar inceleme yapmıştır. Ülkesine dönen General James Harbord, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna verdiği, raporundan kısa bir alıntı yapayım; 
      “Ermeniler, Türklerle aynı manda altına konulursa ‘komşu’, Doğu Anadolu’da ayrı bir Ermenistan kurulduğunda ise, ‘rakip’ olacaklardır. Bu son durum gerçekleşmez ise, sınır olaylarının önü alınamayacaktır. Ancak tek bir mandaterliğin egemenliğinde bu tip sorunların ortadan kalkabilecektir” demiştir. Raporun sonunda, Ermenileri mandaterlerini savunmak ve himaye etmek için; 200.000 kişilik bir Amerikan Ordusu’na ve 5 yılda 756.014.000 Amerikan dolarına gereksinim olduğu belirtilmiştir. 
Başkan Wilson, General Harbord’ın hazırladığı ‘Mandaterlik Raporu’nu 24 Mayıs 1920 tarihinde, ABD Senatosu’na sevk etmiştir. Raporun okunmasıyla beraber, Ermenistan’ın manda talebi, ABD Temsilciler Meclisi’nde ve Senatosu’nda derin ayrılıklara neden olmuştur. 29 Mayıs 1920 günü, Senatör Henry Cabot Lodge; ‘Manda yönetimini ret’ eden önerisinin gerekçesini şöyle açıklamıştır: 
“...Manda girişimi, ABD’nin diğer ülkelere el koymasını yasaklayan ‘Monroe Doktrini’ne aykırıdır. Yardımseverliğe gelince, bunun önce yurtiçinde başarılması gerekir. Çok ciddi sorunları olan ABD’nin kendi yurttaşından bir başka devlet için fedakârca hizmet amacıyla vergi alması anayasaya aykırıdır. Zaten Ermeniler, dinleri özgürlüklerini korumak için manda yönetimi değil, yiyecek, teçhizat, cephane, borç para ve danışmanlık istemektedirler.”
1 Haziran 1920 günü, ABD Senatosu’nda Senatör Lodge’nin ‘Manda yönetimini ret’ önerisi görüşülmüştür. ABD Senatosu’nda, ‘Ermenistan’ın ABD’ce manda yönetimine alınması ve bölgeye asker gönderilmesi’ önerisi; 23’ü kabul, 21 çekimser olmak üzere 52 oyla ret edilmiştir. ABD Senatosu’nda alınan kararın metni şöyle bitiyordu; “Başkanın 24 Mayıs 1920 tarihli mesajıyla sunduğu Ermenistan Mandaterliği’nin Yürütme Organınca kabulün; Kongre, ret eder. Hani, Ermeniler Soykırıma uğramıştı, hani mağdurdu?

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıkışından itibaren hem İzmir’in işgalini hem de Ermenilerin yaptığı mezalime kayıtsız kalmamıştır. Sivas’ta Türk halkının davasında haklılığını, ABD temsilcisine kabul ettirdikten sonra, yabancı devlet adam ve yazarları, Türklerin Ermeni konusunda görüşlerini değiştirdiğini görülmüştür. Ne oldu da, geçmişi unuttuk, belgelere bakmayıp, kendi geçmişini bilmeyip, inkar eden birçok ülke ile beraber ABD başkanı konuyu siyasal koz haline getirdi.

Oya Pardak: Sn. Gürel, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ’ın ABD’de bir çalışması var, sonuç ne oldu?

Ahmet Gürel: 1985 yılında, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ, ‘Ermeni Soykırım İddiaları’nı tartışmak için Washington’da 69 tarihçi ve bilim adamını bir araya getirmiştir. Bu bilim adamlarının arasında sadece bir Türk bilim adamı Prof. Dr. Halil İnalcık vardı. Geriye kalanlar yabancı bilim adamlarıydı. Bilim adamının hazırladığı rapora bir göz atalım: “Ermeni soyundan bir buçuk milyon kişinin 1915–1923 arasında Türkiye’de uygulanan soykırımın kurbanları oldukları anlatımına karşıyız. Türklerin 1915–1923 tarihleri arasında böyle bir katliam yaptıkları konusunda, hiçbir kanıt yoktur.” Bu rapor, 1985 yılı Mayıs ayında New York ve Washington’da çeşitli gazetelerde yer almıştır.
2005 yılında, Büyükelçi Şükrü Elekdağ’a, bir televizyon programında bu çalışmayı tekrarlayabilir misiniz? diye soruldu. Cevabı; “”hayır” oldu. Çünkü, Washington’da bu raporu hazırlayan 69 tarihçi ve bilim adamının başına birçok olay gelmişti. 
Sonuç; Atatürk’ün, “Yurtta Barış, Dünya’da Barış” şiarına tüm dünyanın dönmesi gerekir. Tüm emperyalist ülkeler ve hala kullanıldıklarını fark edemeyen ülkeler, 100 yıl önce Türkiye’de yapamadıklarını şimdi yapacaklarını sanıyorlarsa, aldanıyorlar, diye sözümü bitiriyorum.


 

Yorumlar (0)
12
açık
Günün Anketi Tümü
Z kuşağı yanıtlıyor: Türkiye'de Kurulacak olan 67. hükümette, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna ve iktidara kim geçmelidir?
Z kuşağı yanıtlıyor: Türkiye'de Kurulacak olan 67. hükümette, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna ve iktidara kim geçmelidir?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Antalyaspor 38 59
7. Beşiktaş 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Galatasaray 38 52
11. Sivasspor 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 35 48
13. Gençlerbirliği 35 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31