english german arabic turkish

ABD Belgeleri ile Türk - Ermeni İlişkileri

Oya Pardak: Sn. Ahmet Gürel, uzun yıllardır yabancı belgelerle “Türk - Ermeni İlişkileri” çalışmasını yapıyorsunuz. Bu konuda okuyucularımıza bilgi verir misiniz? Ahmet Gürel:   2000 Yılından İtibaren, “Türk - Ermeni İlişkileri”...

29 Nisan 2021, 20:00 Oya Pardak
ABD Belgeleri ile Türk - Ermeni İlişkileri

Oya Pardak: Sn. Ahmet Gürel, uzun yıllardır yabancı belgelerle “Türk - Ermeni İlişkileri” çalışmasını yapıyorsunuz. Bu konuda okuyucularımıza bilgi verir misiniz?

Ahmet Gürel:   2000 Yılından İtibaren, “Türk - Ermeni İlişkileri” konusunda yabancı belgeler biriktirmeye başladım. Neden yabancı belge diye sorarsanız, bizim arşivlere 1921’den 2000 yılına kadar 3.000’den fazla yabancı bilim adamları çalışma yapmış ama sonuç ortada, bizim belgelerin doğruluğuna rağmen konu açıklığa kavuşmamış, günümüze kadar da süre gelmiştir. 24 Nisan 2005 tarihinde yabancı belgelere dayalı “Sözde Ermeni Soykırımının Gerçek Yüzü” adlı ilk kitabım; Ödemiş Atatürkçü Düşünce Derneği’nce yayınlanmıştır. 24 Haziran 2006 günü ise, 2. kitabım olan “Yabancı Kaynaklarda Türk-Ermeni İlişkileri” (1071–2006) basılmıştır. Ermeni temalı 3. kitabım “Türk Ermeni İlişkileri (Yabancı Belgeler Işığında) Dünü ve Bugünü”, 3 Şubat 2009 günü yayınlanmıştır. Bu kitapta; 524’ü yabancı olmak üzere toplam 618 belgeye yer verilmiştir. 2015 yılında ise, Yabancı Belgeler Işığında Türk Ermeni İlişkileri’ adlı 4. Kitabım çıkmıştır. 
2015 yılında, 25 konferans vererek, görevimi yaptım. Bu arada yarım saatlik bir belgeselde ortaya çıktı.

Oya Pardak: Sn. Gürel, 525 yabancı belge ile kitap yazdınız. Her yıl, ABD başkanından; “Soykırım yoktur ya da vardır” cümlesini bekliyoruz. Soykırım yapıldığı tarihlerde, ABD devlet adamları ve askerlerinin Ermenilere tavrı neydi?

Ahmet Gürel: 1915 Ermeni sorunu, son yıllarda uluslararası platformda yer alan çok önemli bir konu hale gelirken, konu tarihsel mecrasından çıkarılarak, siyasallaştırılmıştır. Gerçekten de 24 ihinde ne oldu? Neden, “soykırım” kavramını öne çıkarıldı? Bu konuyu özetlersek; Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı’na katılınca, Ermenilerin bağımsız devlet kurma yolunda ki özlemleri tekrar uyanmıştır. Türk Ordularının, Rus, İngiliz, Fransız orduları karşısında hiç tutunamayacağı ve savaş sonucunun kısa sürede yok edileceği İtilaf devletleri tarafından hesap edilmiştir. 
10 Ocak 1915 tarihinde, Türk Ordusu, Ruslar önünde Sarıkamış bozgununu yaşarken, ertesi ay, İtilaf Devletleri Çanakkale’yi aşarak kolayca İstanbul’a ulaşacaklarını planlamışlardır. Ama planlanan hesap tutmaz ve Çanakkale aşılamaz. Osmanlı Devleti bir ölüm kalım mücadelesi verirken, kendi vatandaşları olan Ermenilerin bu davranışları, savaşın başarılması için engel oluşturduğu gözlenmiştir. Ermenilerin savaş cepheleri etkileyebilecek bölgelerden çıkarılarak, o günlerde Osmanlı bölgesi içerisinde olan Irak ve Suriye’nin içlerine yerleştirilmelerine karar verilmiştir. 24 Nisan 1915 tarihinde, Osmanlı Hükümeti’nce 2345 Ermeni liderini ve ihtilalcisini Anadolu’da olaylara karıştıkları nedeniyle tutuklanmıştır. İşte, Ermeni diasporası, Her 24 Nisan geldiğinde; “Türkler, Ermeni Soykırımı” yaptılar, diye ayağa kalkarlar.

Oya Pardak: Sn. Gürel, Tehcirin neden yapıldığını bize anlattınız, konuya yansız olarak bakan yabancı tarihçilerin belgelerinizden bize anlatır mısınız?

  
Ahmet Gürel:
ABD’nin, 1915-1921 yılları arasında, ABD kaynaklarına bir göz atalım, hafızaları yoklayalım. 8 Haziran 1915 tarihinde, Amerika’da yayınlanan Ermeni ‘Arzk’ gazetesine ABD Başkanı Roosevelt’in yaptığı açıklama şöyledir: 
“...Ben, bağımsız bir Ermenistan görmek isteğindeyim. Amerika’daki vatandaşlarınıza söyleyin, Ermeniler hürriyeti başkalarından beklemesinler. Hürriyetlerini kendi kendilerine elde edeceklerdir. Ermenilerin silah kullanma eğitimiyle uğraşmalarını öneriniz.”
‘NewYork Herald’ gazetesinin Anadolu’ya gönderdiği özel muhabir George H. Hepwort, bölgede yaptığı inceleme gezisi sonunda, 40 sayfalık rapor hazırlamıştır. Raporda şu ifadelere yer vermiştir:
“Amerikan kamuoyunun genel görüşü ki, daha önceleri bu görüşü ben de paylaşıyordum; Türklerin, sebepsiz ve kışkırtma söz konusu değilken hareket ettikleri şeklindedir. Şimdi inanıyorum ki, Türkler Ermenilerin yaptıkları şekilde davransalardı, yeryüzünde bir tek Ermeni bırakmazlardı.”

Oya Pardak: Sn. Gürel, Ermenilerin, “Mandaterlik” talebini yerinde inceleyen ve Sivas’da Temsilciler Meclisi Başkanı Mustafa Kemal ile tanışan General James Harbord arasında neler yaşandı, anlatır mısınız?

Ahmet Gürel:General James Harbord, Ermenilerin “Manda”  talebini yerinde incelemek için iki ayrı heyet ile Tiflis’e kadar inceleme yapmıştır. Ülkesine dönen General James Harbord, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna verdiği, raporundan kısa bir alıntı yapayım; 
      “Ermeniler, Türklerle aynı manda altına konulursa ‘komşu’, Doğu Anadolu’da ayrı bir Ermenistan kurulduğunda ise, ‘rakip’ olacaklardır. Bu son durum gerçekleşmez ise, sınır olaylarının önü alınamayacaktır. Ancak tek bir mandaterliğin egemenliğinde bu tip sorunların ortadan kalkabilecektir” demiştir. Raporun sonunda, Ermenileri mandaterlerini savunmak ve himaye etmek için; 200.000 kişilik bir Amerikan Ordusu’na ve 5 yılda 756.014.000 Amerikan dolarına gereksinim olduğu belirtilmiştir. 
Başkan Wilson, General Harbord’ın hazırladığı ‘Mandaterlik Raporu’nu 24 Mayıs 1920 tarihinde, ABD Senatosu’na sevk etmiştir. Raporun okunmasıyla beraber, Ermenistan’ın manda talebi, ABD Temsilciler Meclisi’nde ve Senatosu’nda derin ayrılıklara neden olmuştur. 29 Mayıs 1920 günü, Senatör Henry Cabot Lodge; ‘Manda yönetimini ret’ eden önerisinin gerekçesini şöyle açıklamıştır: 
“...Manda girişimi, ABD’nin diğer ülkelere el koymasını yasaklayan ‘Monroe Doktrini’ne aykırıdır. Yardımseverliğe gelince, bunun önce yurtiçinde başarılması gerekir. Çok ciddi sorunları olan ABD’nin kendi yurttaşından bir başka devlet için fedakârca hizmet amacıyla vergi alması anayasaya aykırıdır. Zaten Ermeniler, dinleri özgürlüklerini korumak için manda yönetimi değil, yiyecek, teçhizat, cephane, borç para ve danışmanlık istemektedirler.”
1 Haziran 1920 günü, ABD Senatosu’nda Senatör Lodge’nin ‘Manda yönetimini ret’ önerisi görüşülmüştür. ABD Senatosu’nda, ‘Ermenistan’ın ABD’ce manda yönetimine alınması ve bölgeye asker gönderilmesi’ önerisi; 23’ü kabul, 21 çekimser olmak üzere 52 oyla ret edilmiştir. ABD Senatosu’nda alınan kararın metni şöyle bitiyordu; “Başkanın 24 Mayıs 1920 tarihli mesajıyla sunduğu Ermenistan Mandaterliği’nin Yürütme Organınca kabulün; Kongre, ret eder. Hani, Ermeniler Soykırıma uğramıştı, hani mağdurdu?

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıkışından itibaren hem İzmir’in işgalini hem de Ermenilerin yaptığı mezalime kayıtsız kalmamıştır. Sivas’ta Türk halkının davasında haklılığını, ABD temsilcisine kabul ettirdikten sonra, yabancı devlet adam ve yazarları, Türklerin Ermeni konusunda görüşlerini değiştirdiğini görülmüştür. Ne oldu da, geçmişi unuttuk, belgelere bakmayıp, kendi geçmişini bilmeyip, inkar eden birçok ülke ile beraber ABD başkanı konuyu siyasal koz haline getirdi.

Oya Pardak: Sn. Gürel, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ’ın ABD’de bir çalışması var, sonuç ne oldu?

Ahmet Gürel: 1985 yılında, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ, ‘Ermeni Soykırım İddiaları’nı tartışmak için Washington’da 69 tarihçi ve bilim adamını bir araya getirmiştir. Bu bilim adamlarının arasında sadece bir Türk bilim adamı Prof. Dr. Halil İnalcık vardı. Geriye kalanlar yabancı bilim adamlarıydı. Bilim adamının hazırladığı rapora bir göz atalım: “Ermeni soyundan bir buçuk milyon kişinin 1915–1923 arasında Türkiye’de uygulanan soykırımın kurbanları oldukları anlatımına karşıyız. Türklerin 1915–1923 tarihleri arasında böyle bir katliam yaptıkları konusunda, hiçbir kanıt yoktur.” Bu rapor, 1985 yılı Mayıs ayında New York ve Washington’da çeşitli gazetelerde yer almıştır.
2005 yılında, Büyükelçi Şükrü Elekdağ’a, bir televizyon programında bu çalışmayı tekrarlayabilir misiniz? diye soruldu. Cevabı; “”hayır” oldu. Çünkü, Washington’da bu raporu hazırlayan 69 tarihçi ve bilim adamının başına birçok olay gelmişti. 
Sonuç; Atatürk’ün, “Yurtta Barış, Dünya’da Barış” şiarına tüm dünyanın dönmesi gerekir. Tüm emperyalist ülkeler ve hala kullanıldıklarını fark edemeyen ülkeler, 100 yıl önce Türkiye’de yapamadıklarını şimdi yapacaklarını sanıyorlarsa, aldanıyorlar, diye sözümü bitiriyorum.


 

Yorumlar (0)
banner28
15
açık
Günün Anketi Tümü
Kıbrıslı Türk olarak Kıbrıs 'da hangi çözüm modelini istiyortsunuz?
Kıbrıslı Türk olarak Kıbrıs 'da hangi çözüm modelini istiyortsunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 34 70
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Burnley 35 39
15. Newcastle 35 39
16. Brighton 35 37
17. Southampton 34 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Real Madrid 35 75
3. Barcelona 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 35 45
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Getafe 35 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 35 29
banner30