english german arabic turkish

banner20

banner19

ABD Belgeleri ile Türk - Ermeni İlişkileri

Oya Pardak: Sn. Ahmet Gürel, uzun yıllardır yabancı belgelerle “Türk - Ermeni İlişkileri” çalışmasını yapıyorsunuz. Bu konuda okuyucularımıza bilgi verir misiniz? Ahmet Gürel:   2000 Yılından İtibaren, “Türk - Ermeni İlişkileri”...

29 Nisan 2021, 20:00 Oya Pardak
ABD Belgeleri ile Türk - Ermeni İlişkileri

Oya Pardak: Sn. Ahmet Gürel, uzun yıllardır yabancı belgelerle “Türk - Ermeni İlişkileri” çalışmasını yapıyorsunuz. Bu konuda okuyucularımıza bilgi verir misiniz?

Ahmet Gürel:   2000 Yılından İtibaren, “Türk - Ermeni İlişkileri” konusunda yabancı belgeler biriktirmeye başladım. Neden yabancı belge diye sorarsanız, bizim arşivlere 1921’den 2000 yılına kadar 3.000’den fazla yabancı bilim adamları çalışma yapmış ama sonuç ortada, bizim belgelerin doğruluğuna rağmen konu açıklığa kavuşmamış, günümüze kadar da süre gelmiştir. 24 Nisan 2005 tarihinde yabancı belgelere dayalı “Sözde Ermeni Soykırımının Gerçek Yüzü” adlı ilk kitabım; Ödemiş Atatürkçü Düşünce Derneği’nce yayınlanmıştır. 24 Haziran 2006 günü ise, 2. kitabım olan “Yabancı Kaynaklarda Türk-Ermeni İlişkileri” (1071–2006) basılmıştır. Ermeni temalı 3. kitabım “Türk Ermeni İlişkileri (Yabancı Belgeler Işığında) Dünü ve Bugünü”, 3 Şubat 2009 günü yayınlanmıştır. Bu kitapta; 524’ü yabancı olmak üzere toplam 618 belgeye yer verilmiştir. 2015 yılında ise, Yabancı Belgeler Işığında Türk Ermeni İlişkileri’ adlı 4. Kitabım çıkmıştır. 
2015 yılında, 25 konferans vererek, görevimi yaptım. Bu arada yarım saatlik bir belgeselde ortaya çıktı.

Oya Pardak: Sn. Gürel, 525 yabancı belge ile kitap yazdınız. Her yıl, ABD başkanından; “Soykırım yoktur ya da vardır” cümlesini bekliyoruz. Soykırım yapıldığı tarihlerde, ABD devlet adamları ve askerlerinin Ermenilere tavrı neydi?

Ahmet Gürel: 1915 Ermeni sorunu, son yıllarda uluslararası platformda yer alan çok önemli bir konu hale gelirken, konu tarihsel mecrasından çıkarılarak, siyasallaştırılmıştır. Gerçekten de 24 ihinde ne oldu? Neden, “soykırım” kavramını öne çıkarıldı? Bu konuyu özetlersek; Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı’na katılınca, Ermenilerin bağımsız devlet kurma yolunda ki özlemleri tekrar uyanmıştır. Türk Ordularının, Rus, İngiliz, Fransız orduları karşısında hiç tutunamayacağı ve savaş sonucunun kısa sürede yok edileceği İtilaf devletleri tarafından hesap edilmiştir. 
10 Ocak 1915 tarihinde, Türk Ordusu, Ruslar önünde Sarıkamış bozgununu yaşarken, ertesi ay, İtilaf Devletleri Çanakkale’yi aşarak kolayca İstanbul’a ulaşacaklarını planlamışlardır. Ama planlanan hesap tutmaz ve Çanakkale aşılamaz. Osmanlı Devleti bir ölüm kalım mücadelesi verirken, kendi vatandaşları olan Ermenilerin bu davranışları, savaşın başarılması için engel oluşturduğu gözlenmiştir. Ermenilerin savaş cepheleri etkileyebilecek bölgelerden çıkarılarak, o günlerde Osmanlı bölgesi içerisinde olan Irak ve Suriye’nin içlerine yerleştirilmelerine karar verilmiştir. 24 Nisan 1915 tarihinde, Osmanlı Hükümeti’nce 2345 Ermeni liderini ve ihtilalcisini Anadolu’da olaylara karıştıkları nedeniyle tutuklanmıştır. İşte, Ermeni diasporası, Her 24 Nisan geldiğinde; “Türkler, Ermeni Soykırımı” yaptılar, diye ayağa kalkarlar.

Oya Pardak: Sn. Gürel, Tehcirin neden yapıldığını bize anlattınız, konuya yansız olarak bakan yabancı tarihçilerin belgelerinizden bize anlatır mısınız?

  
Ahmet Gürel:
ABD’nin, 1915-1921 yılları arasında, ABD kaynaklarına bir göz atalım, hafızaları yoklayalım. 8 Haziran 1915 tarihinde, Amerika’da yayınlanan Ermeni ‘Arzk’ gazetesine ABD Başkanı Roosevelt’in yaptığı açıklama şöyledir: 
“...Ben, bağımsız bir Ermenistan görmek isteğindeyim. Amerika’daki vatandaşlarınıza söyleyin, Ermeniler hürriyeti başkalarından beklemesinler. Hürriyetlerini kendi kendilerine elde edeceklerdir. Ermenilerin silah kullanma eğitimiyle uğraşmalarını öneriniz.”
‘NewYork Herald’ gazetesinin Anadolu’ya gönderdiği özel muhabir George H. Hepwort, bölgede yaptığı inceleme gezisi sonunda, 40 sayfalık rapor hazırlamıştır. Raporda şu ifadelere yer vermiştir:
“Amerikan kamuoyunun genel görüşü ki, daha önceleri bu görüşü ben de paylaşıyordum; Türklerin, sebepsiz ve kışkırtma söz konusu değilken hareket ettikleri şeklindedir. Şimdi inanıyorum ki, Türkler Ermenilerin yaptıkları şekilde davransalardı, yeryüzünde bir tek Ermeni bırakmazlardı.”

Oya Pardak: Sn. Gürel, Ermenilerin, “Mandaterlik” talebini yerinde inceleyen ve Sivas’da Temsilciler Meclisi Başkanı Mustafa Kemal ile tanışan General James Harbord arasında neler yaşandı, anlatır mısınız?

Ahmet Gürel:General James Harbord, Ermenilerin “Manda”  talebini yerinde incelemek için iki ayrı heyet ile Tiflis’e kadar inceleme yapmıştır. Ülkesine dönen General James Harbord, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna verdiği, raporundan kısa bir alıntı yapayım; 
      “Ermeniler, Türklerle aynı manda altına konulursa ‘komşu’, Doğu Anadolu’da ayrı bir Ermenistan kurulduğunda ise, ‘rakip’ olacaklardır. Bu son durum gerçekleşmez ise, sınır olaylarının önü alınamayacaktır. Ancak tek bir mandaterliğin egemenliğinde bu tip sorunların ortadan kalkabilecektir” demiştir. Raporun sonunda, Ermenileri mandaterlerini savunmak ve himaye etmek için; 200.000 kişilik bir Amerikan Ordusu’na ve 5 yılda 756.014.000 Amerikan dolarına gereksinim olduğu belirtilmiştir. 
Başkan Wilson, General Harbord’ın hazırladığı ‘Mandaterlik Raporu’nu 24 Mayıs 1920 tarihinde, ABD Senatosu’na sevk etmiştir. Raporun okunmasıyla beraber, Ermenistan’ın manda talebi, ABD Temsilciler Meclisi’nde ve Senatosu’nda derin ayrılıklara neden olmuştur. 29 Mayıs 1920 günü, Senatör Henry Cabot Lodge; ‘Manda yönetimini ret’ eden önerisinin gerekçesini şöyle açıklamıştır: 
“...Manda girişimi, ABD’nin diğer ülkelere el koymasını yasaklayan ‘Monroe Doktrini’ne aykırıdır. Yardımseverliğe gelince, bunun önce yurtiçinde başarılması gerekir. Çok ciddi sorunları olan ABD’nin kendi yurttaşından bir başka devlet için fedakârca hizmet amacıyla vergi alması anayasaya aykırıdır. Zaten Ermeniler, dinleri özgürlüklerini korumak için manda yönetimi değil, yiyecek, teçhizat, cephane, borç para ve danışmanlık istemektedirler.”
1 Haziran 1920 günü, ABD Senatosu’nda Senatör Lodge’nin ‘Manda yönetimini ret’ önerisi görüşülmüştür. ABD Senatosu’nda, ‘Ermenistan’ın ABD’ce manda yönetimine alınması ve bölgeye asker gönderilmesi’ önerisi; 23’ü kabul, 21 çekimser olmak üzere 52 oyla ret edilmiştir. ABD Senatosu’nda alınan kararın metni şöyle bitiyordu; “Başkanın 24 Mayıs 1920 tarihli mesajıyla sunduğu Ermenistan Mandaterliği’nin Yürütme Organınca kabulün; Kongre, ret eder. Hani, Ermeniler Soykırıma uğramıştı, hani mağdurdu?

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıkışından itibaren hem İzmir’in işgalini hem de Ermenilerin yaptığı mezalime kayıtsız kalmamıştır. Sivas’ta Türk halkının davasında haklılığını, ABD temsilcisine kabul ettirdikten sonra, yabancı devlet adam ve yazarları, Türklerin Ermeni konusunda görüşlerini değiştirdiğini görülmüştür. Ne oldu da, geçmişi unuttuk, belgelere bakmayıp, kendi geçmişini bilmeyip, inkar eden birçok ülke ile beraber ABD başkanı konuyu siyasal koz haline getirdi.

Oya Pardak: Sn. Gürel, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ’ın ABD’de bir çalışması var, sonuç ne oldu?

Ahmet Gürel: 1985 yılında, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ, ‘Ermeni Soykırım İddiaları’nı tartışmak için Washington’da 69 tarihçi ve bilim adamını bir araya getirmiştir. Bu bilim adamlarının arasında sadece bir Türk bilim adamı Prof. Dr. Halil İnalcık vardı. Geriye kalanlar yabancı bilim adamlarıydı. Bilim adamının hazırladığı rapora bir göz atalım: “Ermeni soyundan bir buçuk milyon kişinin 1915–1923 arasında Türkiye’de uygulanan soykırımın kurbanları oldukları anlatımına karşıyız. Türklerin 1915–1923 tarihleri arasında böyle bir katliam yaptıkları konusunda, hiçbir kanıt yoktur.” Bu rapor, 1985 yılı Mayıs ayında New York ve Washington’da çeşitli gazetelerde yer almıştır.
2005 yılında, Büyükelçi Şükrü Elekdağ’a, bir televizyon programında bu çalışmayı tekrarlayabilir misiniz? diye soruldu. Cevabı; “”hayır” oldu. Çünkü, Washington’da bu raporu hazırlayan 69 tarihçi ve bilim adamının başına birçok olay gelmişti. 
Sonuç; Atatürk’ün, “Yurtta Barış, Dünya’da Barış” şiarına tüm dünyanın dönmesi gerekir. Tüm emperyalist ülkeler ve hala kullanıldıklarını fark edemeyen ülkeler, 100 yıl önce Türkiye’de yapamadıklarını şimdi yapacaklarını sanıyorlarsa, aldanıyorlar, diye sözümü bitiriyorum.


 

Yorumlar (0)
banner28
banner13
Günün Anketi Tümü
Z kuşağı yanıtlıyor: Türkiye'de Kurulacak olan 67. hükümette, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna ve iktidara kim geçmelidir?
Z kuşağı yanıtlıyor: Türkiye'de Kurulacak olan 67. hükümette, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna ve iktidara kim geçmelidir?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Valencia 17 20
13. Espanyol 18 20
14. Almeria 18 19
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6
banner5