english german arabic turkish

Erhürman: Biz çok uğraştık böyle bir hüviyete kavuşsun bu seçim diye ama maalesef seçim Haberleri