english german arabic turkish

pek de umut vermediğini ifade ettik. dedi. Haberleri